ส่วนลด โปรโมชั่น สินค้าดี มีคุณภาพ


ทำไมต้องมีส่วนลด

เพื่อเป็นการจัดรายการส่งเสริมการขาย ส่งต่อประสบการณ์พิเศษ หรืออยากให้ทดลองสินค้า

ช่วงใดบ้าง ที่มีโปรโมชั่นส่วนลด

ส่วนลด เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิด ตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน หรือช่วงเวลาแห่งความสุข

ใครบ้าง คือคนที่ได้ส่วนลด

คุณคือคนที่เหมาะสมจะได้ส่วนลดนี้…

สินเชื่อ / credit